Overzicht werkgroepen ‘Een Ander Land’

Tijdens de publieksavonden eind vorig jaar werden enkele thematische werkgroepen gelanceerd. Hieronder vind je een overzicht van de werkgroepen en contactgegevens. Met algemene vragen over het project kan je terecht bij Jeroen Robbe (jeroen@eenanderland.be). Coöperatieve Economie Is een andere economie mogelijk? Een economie waar niet de winst centraal staat, maar wel de mens? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van een coöperatieve economie? Ook ons land kent heel wat coöperatieve bedrijven waarvan sommigen al decennia lang pionierswerk verrichten. In tijden van crisis, bieden coöperatieve ondernemingen misschien een alternatief op weg naar een gezondere economie. In deze werkgroep staan we stil … Meer→

Share

Schermafbeelding 2013-12-03 om 14.29.16

Een Ander Land – publieksavonden – verslag

Jan Blommaert daagde ons uit door te stellen dat superdiversiteit niets is om over te juichen.   Dirk De Zutter gaf een voorzet rond het thema onderwijs.   Rogier De Langhe sprak over peer-to-peer economie   Voor het thema wonen kwam opbouwwerker Kris Dom aan het woord.   Francine Mestrum gaf een voorzet rond het thema sociale bescherming. Inleidend willen ze dit thema verbinden met de begrippen inkomensherverdeling en basisinkomen.   Dirk Barrez zakt af naar Gent om er een vurig pleidooi af te steken rond coöperatieve economie.   Mathijs van de Sande en Koen Bogaert introduceerden de zoektocht naar … Meer→

Share

EAL collage

Een Ander Land – derde publieksavond

Het project ‘Een Ander Land’ van de Toekomstfabriek is op woensdag 18 december aan een derde publieksavond toe. We verkennen opnieuw vier boeiende thema’s. Deze keer zijn onderwijs, superdiversiteit, wonen en peer-to-peer economie aan de beurt. De avond start met vier voorzetten van sprekers die ons willen prikkelen binnen elk van deze domeinen. Na een kwartiertje pauze spenderen we de avond in werkgroepjes die de thema’s verder uitdiepen. Daar krijg je zelf de kans om mee te denken over vernieuwende denkers en inspirerende praktijken die je graag in kaart zou brengen. Wie wil kan zich in de weken na de publieksavond … Meer→

Share

2013-10-09_9vierkant

Een ander land – Eerste ontmoetingsavond – videoverslag

  Op woensdag 9 oktober 2013 gaven de partners van De Toekomstfabriek onder het motto: ‘MEER DAN OOIT GELOVEN WE IN VERANDERING’ de aftrap van het 2de werkjaar. De komende twee jaren (2014 en 2015) wil De Toekomstfabriek inzetten op het opsporen, in beeld brengen en ontsluiten van alternatieve denk- en doesporen. We willen dus op zoek gaan naar denkers en doeners die een hoopvolle en toekomstgerichte visie en benadering hanteren. Op basis van twee publieksavonden willen we samen met burgers op zoek gaan naar de thema’s en onderwerpen waar rond mensen verandering verlangen en verwachten. Tijdens de eerste publieksavond … Meer→

Share

eal small

Een ander land – Uitnodiging tweede publieksavond

De voorbije maanden hebben we zo’n 500 mensen gevraagd rond welke cruciale thema’s ze verandering wenselijk of noodzakelijk achten. Elk van ze beantwoordde die vraag op zijn of haar eigen manier, maar na verwerking van alle antwoorden bleek een achttal thema’s telkens terug te komen. Vier thema’s Op de tweede publieksavond van De Toekomstfabriek introduceren we vier van die acht thema’s die nadrukkelijk naar voren zijn gekomen uit de brede bevraging. Dat doen we op 20 november in het eerste deel van de avond. In het 2de deel worden de 4 thema’s dan in de vorm van een dialogisch gesprek verder … Meer→

Share

2013-10-09_8

EEN ANDER LAND

WERKJAAR 2 VAN DE TOEKOMSTFABRIEK Voor het tweede werkjaar zet De Toekomstfabriek volop in op het ontwikkelen van hoopvolle en toekomstgerichte perspectieven. Onder het motto ‘ building a new world in the shell of the old ‘ (Industrial Workers of the World) benadrukken we de maakbaarheid van onze samenleving en dagen we jong en oud uit om de huidige crisis als een aanzet tot maatschappelijke verandering te zien. Door te focussen op inspirerende en innovatieve denk- en praktijksporen willen we een houding ontwikkelen die nieuwsgierigheid, hoop en creativiteit uitstraalt. In weerwil van de economische en financiële crisis promoten we een … Meer→

Share

Caroline Gijselinckx

De coöperatie als organisatievorm (video-interview met Caroline Gijselinckx)

Coöperaties zijn vandaag niet meer weg te branden uit de media. Te pas en te onpas worden ze naar voor geschoven als dé remedie tegen alles wat er misloopt met ons dolgedraaid sociaal-economisch systeem. Maar wat zijn coöperaties eigenlijk ? Waar ligt hun historische oorsprong ? In welke domeinen van het maatschappelijk leven vinden we ze terug ? Is deze organisatievorm anno 2013 nog wel geschikt om in een complexe samenleving als de onze een rol te spelen ? Hoe sporen coöperaties met de marktgerichtheid van ons kapitalistisch systeem ? Kunnen burgers via deze organisatievorm een beslissende stem krijgen ? … Meer→

Share

DTF_Roel-Stynen_ft-210x170

Geweldloze actie (video-interview met Roel Stynen)

Vaak wordt geweldloze actie voorgesteld als een passieve vorm van actievoeren voor softies. Grondige maatschappelijke veranderingen zouden alleen tot stand kunnen komen mits een zekere mate van geweld. De geschiedenis van de sociale strijd zou dit ten volle illustreren. Bij nader toezien is dit een wel erg eenzijdige lezing van de maatschappelijke dynamiek. Geweldloze acties blijken niet alleen veel meer voor te komen en efficiënter te zijn dan we denken, ze bieden ook onvermoede strategische voordelen. Bovendien sluiten ze naadloos aan bij de groeiende vraag naar een meer participatieve democratie. Geweldloze acties illustreren dat macht zonder gehoorzaamheid gedoemd is om … Meer→

Share

DTF_Philippe-Van-Parijs_ft

Basisinkomen (video-interview met Phillipe Van Parijs)

Midden januari 2013 startte een Europees burgerinitiatief dat de Europese Commissie wil oproepen een wetsvoorstel in te dienen over de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Maar, wat is dat eigenlijk een onvoorwaardelijk basisinkomen ? Het is een inkomen dat door de overheid wordt toegekend aan elke persoon gedurende gans zijn/haar leven, zonder met andere inkomens rekening te houden en zonder de tegenprestatie van een job of de bereidheid om een job te aanvaarden. De voorstanders van een basisinkomen zien hierin een middel om zowel armoede als werkloosheid te bestrijden en op die manier een werkelijke herverdeling van macht mogelijk te … Meer→

Share

DTF_Lieven-De-Cauter

De activistische verbeelding (video-interview met Lieven De Cauter)

Verbeelding is mateloos, dubbelzinnig, amoreel. Activisme is moreel, duidelijk , rechtlijnig. De meeste acties hebben geen verbeelding, anders wordt het kunst. De utopie nu! De verbeelding van de jeugd is verlamd. There is no alternative! Er is vandaag geen maatschappelijk project , en de jongeren hebben er ook geen nood meer aan. Alles en iedereen is vandaag neo-liberaal! Daarom is de nood aan een tegendiscours zo groot. Maar waar zit dat tegendiscours ? Zizek, Negri/Hardt, Badiou ??! Directe democratie meteen ! Radicale verandering is nodig. Een ecologische wereldwelvaartsstaat! Wie denkt moet het negatieve benadrukken. Woede is een belangrijk affect. Als … Meer→

Share